Dao xếp KERSAW xịn thép d2

2.500.000 1.999.000

0906035782